SPOLEK CINKA DĚČÍN NÍZKOPRAHOVÉ CENTRUM KONTAKTNÍ INFORMACE KRONIKA NAŠICH AKCÍ

AKTUALITY / POZVÁNKY:

Oprava kontaktu

Velmi se omlouváme, ale v sekci kontaktů máme špatně uvedené telefonní číslo na pevnou linku. Správné telefonní číslo 412 517 924

Další informace

Soustředění tanečního kroužku

Dne 15.7. odjíždíme na týdenní letní soustředění tanečního kroužku Mažoretky - Čiperky a Zumba do Jiřetína pod Jedlovou

Další informace


CO JE CINKA?

Doba je taková, jaká je. Ne každý má to štěstí, aby se narodil do bohaté rodiny. To ale neznamená, že by se lidé, kteří se už jako děti ocitli z nějakých důvodů v sociálně těžké situaci, měli nechat napospas ulici. Každá společnost by měla usilovat o to, aby její mladá generace vyrůstala v perspektivní občanskou společnost, a to je přesně to, o co se snažíme i my - zapsaný spolek Cinka a jeho děčínské nízkoprahové centrum U parku. Seznamte se, prosím s aktivitami, které zajišťujeme.

CO NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ?

Zapsaný spolek Cinka provozuje vlastní nízkoprahové zařízení pod názven „U PARKU“ v Děčíně 4 na adrese Zbrojnická 779/7 (1. patro). Jedná se o registrovanou sociální službu pro děti ze sociálně slabších rodin, které zde mohou aktivně trávit volný čas a zúčastňovat se organizovaných akcí a příměstských táborů. Podrobnější informace najdete zde.


Naši činnost
podporují: